Sobustawska gmejna Ralbicy-Róžant

Gmejna Ralbicy-Róžant
Při studničce 8
01920 Ralbicy-Róžant

telefon: 035796 96832
telefax: 035796 96833

e-mail: gemeinde(at)ralbitz-rosenthal.de
internet: http://www.ralbitz-rosenthal.de

Rěčne hodźiny

  • Wutoru: 14:00 - 18:00 hodź.
  • štwórtk: 14:00 - 18:00 hodź.

Wjesnjanosta

  • Čestnohamtski wjesnjanosta: Hubertus Ryćer
  • Rěčne hodźiny čestnohamtskeho wjesnjanosty: štwórtk 15:00 - 18:00 hodź.

Kontowe daty

Ostsächsische Sparkasse
IBAN: DE85 8505 0300 3000 0111 79
BIC: OSDDDE81XXX

Předstajenje

Ralbicy-Róžant je najsewjerniša a z 31 qkm najwjetša gmejna Zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe". 42% teritorija su lěsy.

Gmejnska přestrjeń so geografiskeho połoženja dla tež "Delany" mjenuje.

1.750 wobydlerjo su w slědowacych 10 wjeskach žiwi: Konjecy, Hrańca, Łask, Nowoslicy, Bušenka, Ralbicy, Róžant, Smjerdźaca, Šunow a Sernjany. Typiske za wsy a jich wokolinu je ratarski raz. Přiroda móžeše so w prěnjotnosći dźeržeć. Tak přićahuje wosebje w nalěću pod přirodoškitom stejacy Łazkowski niwowy lěs mnoho wopytowarjow. Tež hriby a jahody wokolnych lěsow wabja lubowarjow přirody.

Hnadowne město Róžant je křesćanske srjedźišćo katolskich Serbow. Tu so Marijina postawa z Jězusdźěćatkom hižo přez lětstotki česći. Róžant je kóžde lěto cil mnohich putnikowanjow, kotryž křesćanow wokolnych wosadow jednoća. Hojenske wočerstwjenje namakaja putnicy w bliskej Marijinej studni.

Wažne infrastrukturelne srjedźišćo gmejny su Ralbicy. Nimo pěstowarnje, móža so tu zakładna šula, srjedźna šula, lěkarska praksa, sportowe zarjadnišća a nakupnišća wužiwać.

Ralbicy su tež sydło katolskeje farskeje wosady "Swj. Katyrny". Wosebje rjany je wosadny kěrchow, kiž steji ze swojimi běłymi drjewjanymi křižami pod pomnikoškitom.

Žórło: Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe", "Wužitne informacije za wobydlerjow a hosći", 2003