Wuběr rěčow:

Foto: priwatne, 2015

Lubi wobydlerjo, česćeni hosćo,

wutrobnje witam Was na internetowych stronach Zarjadniskeho zwjazka “Při Klóšterskej wodźe”. Z předležacym wirtuelnym poskitkom podamy Wam wažne informacije wo zarjadniskim zwjazku z jeho sobustawskimi gmejnami Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant. Zeznajeće mjez druhim hamtsku strukturu a naše zarjadniske nadawki.

Předležace strony smy za Was zhotowili. Maja so tež Waše ideje zadźěłać. Tohodla so wjeselimy, jeli naše strony wobšěrnje wužiwaće a nam Waše ideje a mysle zapodaće.

W mjenje sobudźěłaćerjow zarjadniskeho zwjazka strowi wutrobnje

Měrko Domaška
předsyda

Wo Zarjadniskim zwjazku "Při Klóšterskej wodźe"

Zarjadniski zwjazk “Při Klóšterskej wodźe” we wokrjesu Budyšin tworja 5 gmejnow ze 7.090 wobydlerjemi, kotřiž bydla w 40 wsach. Gmejny Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Ralbicy-Róžant a Worklecy wopřija teritorij w cyłkownej wulkosći 102 km².

Mnoho swjatych křižow a dalšich pomnikow swědča wo křesćanskej wěrje ludnosće.
Gmejny tworja žro sydlenskeho ruma serbskeho luda. Wjetšina wobydlerjow je dwurěčna serbskoněmska. Wobě rěči so w mnoho wobłukach wšědneho žiwjenja runohódnje wužiwatej. Tutu wosebitosć wzajomneho zhromadneho žiwjenja dweju rozdźělneju kulturow, kotraž je so w běhu 1000 lět wuwiła, budźemy sej tež za přichodne generacije wobchować.

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe" je so k 01.05.2001 ze zaměrom załožił, gmejnske zarjadnsike nadawki spjelnić.

Přez klick na lěwy wobraz móžeće sebi našu najnowšu informacijsku brošurku wobhladać.