Wuběr rěčow:

Foto: priwatne, 2015

Lubi wobydlerjo, česćeni hosćo,

wutrobnje witam Was na internetowych stronach Zarjadniskeho zwjazka “Při Klóšterskej wodźe”. Z předležacym wirtuelnym poskitkom podamy Wam wažne informacije wo zarjadniskim zwjazku z jeho sobustawskimi gmejnami Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant. Zeznajeće mjez druhim hamtsku strukturu a naše zarjadniske nadawki.

Předležace strony smy za Was zhotowili. Maja so tež Waše ideje zadźěłać. Tohodla so wjeselimy, jeli naše strony wobšěrnje wužiwaće a nam Waše ideje a mysle zapodaće.

W mjenje sobudźěłaćerjow zarjadniskeho zwjazka strowi wutrobnje

Měrko Domaška
předsyda

Zarjadniski zwjazk

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe" leži w serbskej Hornjej Łužicy a skića 7.300 wobydlerjam domiznu. Dwě třećinje wobydlerjow su Serbja, najmjeńši słowjanski lud, kiž rěč a kulturu na lubosćiwe a tradicionalne wašnje pěstuje.

Zwjazkowa płonina wobsahuje na 102 km² 5 sobustawske gmejny a 40 wjesne dźěle. W sobustawskej gmejnje Chrósćicy bydla 1.100, w Njebjelčicach kaž tež we Worklecach 1.150, w Pančicach-Kukowje 2.100 a w Ralbicach-Róžeńće 1.800 wobydlerjow.

Politisce słuša Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe" k Budyskemu wokrjesej. Zwjazk so k 01.05.2001 ze zaměrom załoži, gmejnske zarjadnsike nadawki spjelnić.