Wuběr rěčow:

Wozjewjenja

Próstwa na spěšny internet

Próstwu hlej w přiłozy (pdf)

 

 

 

Wupisanje

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšteskej wodźe" wupisa 2 dźěłowej městni:

- sobudźěłaćer/sobudźěłaćerka w běrowje gmejny Njebjelčicy (pdf-werzija)

- wěcywobdźěłar/wěcywobdźěłarka za objektowe a ležownostne nadawki  (pdf-werzija)

 

 

 

 

Wužiwanje datow po Europskim zakładnym předpisu k skiće datow (DS-GVO)

Z dnja 25.05.2018 je Europski zakładny předpis k skiće datow płaćiwy. Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterkej wodźe" je sebi wuznama wužiwanja na wosobu so poćahowacych datow wědomy. Dowěrliwosć tutych informacijow je za nas wažny nadawk. My chcmemy was w slědowacym wo wašnju a zaměrje zběranych datow informować: PDF-wersija