Wuběr rěčow:

Přeprošenje

Přichodna zhromadźizna Zarjadniskeho zwjazka wotměje so wutoru, dnja 20. apryla 2021. Dnjowy porjad.

 

 

Wobzamknjenja zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka

W zjawnej zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka dnja 08.12.2020 schwali so wobzamknjenje čo. 37/2020.

Dohlad do protokola zjawneho dźěla zhromadźizny w cyłym wobjimje je w času rěčnych hodźin zarjadniskeho zwjazka móžny.   

 

 

Wozjewjenje k zjawnemu wupołoženju naćiska hospodarskeho plana Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ za lěto 2021

Naćisk hospodarskeho plana Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ za lěto 2021 je zjawnje wupołoženy w zarjadniskim twarjenju w Pančicach-Kukowje, Póštowa dróha 8, sekretariat, wot 23.03.2021 hač do 07.04.2021 we wobłuku wšědnych rěčnych hodźin.

Móžnosć dohlada do naćiska wobsteji koronoweho stracha dla jenož po telefoniskim dorěčenju w zarjadniskim zwjazku pod tel.čo. 035796 / 946-217 abo z mailku verwaltung@am-klosterwasser.de.

Móžnosć znapřećiwjenja k naćiskej pisomnje abo ertnje wobsteji wot dnja wupołoženja plana hač do 14.04.2021 pola Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“, Póštowa dróha 8, 01920 Pančicy-Kukow. Wo znapřećiwjenjach rozsudźi so na zjawnej zhromadźiznje Zarjadniskeho zwjazka.

Měrko Domaška / předsyda zarjadniskeho zwjazka

 

 

 

Rěčne hodźiny

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe" je za njepřizjewjeny wopyt zawrjeny.

Wosobinske wopyty su jenož po telefoniskim dorěčenju a wobkrućenju móžne.

E-Mail: Verwaltung[at]am-klosterwasser.de abo telefonisce: 

Wobydlerski zarjad:                035796 / 946 - 110

Stawnistwo, přemysło:            035796 / 946 - 111 

Powšitkownje:                        035796 / 946 - 0

Wysokeho dźěłoweho wobłuka dla je móžno, zo so wobdźěłanje naležnosćow podlěši. Prosymy wo zhrozumjenje.

 

6. změna płoninowužiwanskeho plana zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe"

ze sobustawskimi gmejnami Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant

1. Planowanska rysowanka

2. Planowanska rozprawa

3. Wobswětowa rozprawa

4. Stejišća nastupajo wobswět

5. Posudki

Wobdźělenje wobydlerstwa wotp. § 3(2) twarskeho zakonja

 

 

Energetiske saněrowanje twarjenja Zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe"

Za I. wotrězk k energetiskemu saněrowanju twarjenja zarjadniskeho zwjazka staj prěnjej 2 losaj wupisanej:

los 1 - mulerske dźěła

los 2 - suchotwar

(hlej pdf-přiłohu)

 

Wot 19.07.2019 so přichodne dalše nadawki wupisaja:

los 10 - wukładźenje kachlicow

los 11 - molerske dźěła

los 12 - wukładźenje

Wot 19.11.2019 so přichodne dalše nadawki za 2. twarski wotrězk wupisaja:

los 08 - tyšerske dźěła

los 11 - molerske dźěła

los 12 - wukładźenja

los 14 - fasada

 

 

 

Wužiwanje datow po Europskim zakładnym předpisu k skiće datow (DS-GVO)

Z dnja 25.05.2018 je Europski zakładny předpis k skiće datow płaćiwy. Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterkej wodźe" je sebi wuznama wužiwanja na wosobu so poćahowacych datow wědomy. Dowěrliwosć tutych informacijow je za nas wažny nadawk. My chcemy was w slědowacym wo wašnju a zaměrje zběranych datow informować: PDF-wersija