Wuběr rěčow:

Wozjewjenja

Přeprošenje na posedźenje zarjadniskeho zwjazka dnja 27.11.2018

přeprošenje hlej (pdf-format)

 

 

 

Próstwa na spěšny internet

W nadawku Krajnoradneho zarjada Budyšin informujemy na wšitkich informaciskich taflach našich sobustawskich gmejnow  wo móžnosći zapodaća próstwy pola Němskeje Telekom za spěšny internet. Telekom připósćela wot 33. tydźenja kóždej domjacnosći a zarjadam wosebite formular z dalšimi informacijemi. My chcmemy Wam w slědowacym tohorunja podłožki k dispoziciji stajić:

- próstwa (pdf-werzija)

- dalše informacije (pdf-werzija)

 

 

 

 

Wužiwanje datow po Europskim zakładnym předpisu k skiće datow (DS-GVO)

Z dnja 25.05.2018 je Europski zakładny předpis k skiće datow płaćiwy. Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterkej wodźe" je sebi wuznama wužiwanja na wosobu so poćahowacych datow wědomy. Dowěrliwosć tutych informacijow je za nas wažny nadawk. My chcmemy was w slědowacym wo wašnju a zaměrje zběranych datow informować: PDF-wersija