Wuběr rěčow:

Wozjewjenja

Přeprošenje na přednošk

1989! - A dźensa?

přednošk  rozmołwa z něhdyšim korespondetom ZDF z wuchoda, knjezom Joachim Jauer, hlej plakat (PDF-Format)

 

 

 

Próstwa na spěšny internet

W nadawku Krajnoradneho zarjada Budyšin informujemy na wšitkich informaciskich taflach našich sobustawskich gmejnow  wo móžnosći zapodaća próstwy pola Němskeje Telekom za spěšny internet. Telekom připósćela wot 33. tydźenja kóždej domjacnosći a zarjadam wosebite formular z dalšimi informacijemi. My chcmemy Wam w slědowacym tohorunja podłožki k dispoziciji stajić:

- próstwa (pdf-werzija)

- dalše informacije (pdf-werzija)

 

 

 

 

Přeprošenje

Přichodna zjawna zhromadźizna Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ wotměje so wutoru, dnja 27.11.2018  w twarjenju zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje, Póštowa dróha 8.

Započatk : 18.30 hodź.

Dnjowy porjad:

zjawny dźěl posedźenja:

  1. Witanje, zwěsćenje porjadneho přeprošenja a kmanosće wobzamknjenja

  2. Zapodaća za změny dnjoweho porjada a wobkrućenje porjada

  3. Kontrola protokola

     Dalše dnjowe dypki so časowje hišće wozjewja

 

  4. Informacije předsydy zarjadniskeho zwjazka

  5. Naprašowanja z ludnosće

  6. Terminy

Přizamknje so njezjawny dźěl posedźenja.  

Wužiwanje datow po Europskim zakładnym předpisu k skiće datow (DS-GVO)

Z dnja 25.05.2018 je Europski zakładny předpis k skiće datow płaćiwy. Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterkej wodźe" je sebi wuznama wužiwanja na wosobu so poćahowacych datow wědomy. Dowěrliwosć tutych informacijow je za nas wažny nadawk. My chcmemy was w slědowacym wo wašnju a zaměrje zběranych datow informować: PDF-wersija