Wuběr rěčow:

Wobydlerski serwis

Slědowace tematiske wobłuki wobsahuja wšitke relewantne zamołwitosće, nadawki, wustawki, postajenja, formulary a pokiwy.

Adresa

Zarjadniski zwjazk "Při Klóšterskej wodźe"
Póštowa dróha 8 
01920 Pančicy-Kukow

telefon: 035796 946-0
telefaks: 035796 946-67

e-mail: verwaltung[at]am-klosterwasser.de
internet: http://www.am-klosterwasser.de 

Rěčne hodźiny

 • póndźelu: wot 8:30 do 12:00 hodź. (nimo stawnistwa, wupokazy a přizjewjenja, přemysło)
 • wutoru a štwórtk: wot 08:30 do 12:00 hodź. a wot 13:30 do 18:00 hodź.
 • pjatk: wot 08:30 do 12:00 hodź.

Kontowe daty

Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE31 8505 0300 3110 0059 80
BIC: OSDD DE81 XXX

Foto: Zarjadniski zwjazk, 2017

Alfabetiske nalićenje

 • Wustawki za archiw (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow z dnja 29.05.2006 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 1. změna z dnja 23.06.2008 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 2. změna z dnja 29.03.2009 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 3. změna z dnja 25.11.2009 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 4. změna z dnja 05.09.2012 (PDF-werzija)
 • Plan wužiwanja ležownosćow, 5. změna z dnja 09.09.2014 (PDF-werzija)
 • Policajske wustawki (PDF-werzija)
 • Zarjadniske wustawki (PDF-werzija)
 • Wustawki wo zběranju zarjadniskich kóštow (PDF-werzija)

Pokiwy wužiwanja

Po wotewrjenju wustawkow abo postajenja w formaće PDF, móže so w njej indiwiduelnje dźěłać. Wužiwaće-li program Adobe Acrobat Reader, to steji wam na přikład pytanska funkcija pod menijowym dypkom "Bearbeiten / Suchen" abo přez tastowu kombinaciju "STRG" a "F" k dispoziji.

Wupokazy a přizjewjenja

 • informacija k zapodawanju personalneho abo pućowanskeho wupokaza (PDF-werzija)
 • połnomóc k wotewzanju personalneho wupokaza (PDF-werzija)
 • połnomóc k wotewzanju pućowanskeho wupokaza (PDF-werzija)
 • próstwa na zarjadowanje posrědkowankeho zakaza (PDF-werzija)
 • wobkrućenje přewostajenja bydlenja po § 19 Bundemeldegesetz (PDF-werzija)
 • informacije k swójbnemu wupokazej (PDF-werzija)

Stawnistwo

Wěstota a porjad

Přemysło

 • próstwa na přechodnu dowolnosć wjedźenja hosćenca (PDF-werzija)
 • próstwa na stajenje nachwilnych twarow (PDF-werzija)

Komornistwo, kasa a dawki

Pokiwy wužiwanja

Po wotewrjenju formulara w formaće PDF hodźi so tutón elektronisce wupjenić. Wužiwaće-li program Adobe Acrobat Reader, steji wam we prawej menijowej lince funkcija "Ausfülllen und unterschreiben" k dispoziciji. W druhim kroku móžeće tekstowe pola na prawe městno sadźić a je wupjelnić a. Na kóncu smě so dokument wućišćeć a podpisać.

Zwobraznjenje: radyserb

Zamołwitosć

 1. Sylvia Neidhardtowa
  telefon: 035796 946-21, e-mail: sylvia.neidhardt[at]am-klosterwasser.de

Nadawki:

 1. wupokazy a přizjewjenja
 2. zastup Přemysło
 3. zastup Stawnistwo

Formulary

Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

 1. informacija k zapodawanju personalneho abo pućowanskeho wupokaza
 2. połnomóc k wotewzanju personalneho wupokaza
 3. połnomóc k wotewzanju pućowanskeho wupokaza
 4. próstwa na zarjadowanje posrědkowankeho zakaza
 5. wobkrućenje přewostajenja bydlenja po § 19 Bundemeldegesetz
 6. informacije k swójbnemu wupokazej

Publikacije a pokiwy

wokomiknje žane njepředleža

Zamołwitosć

 1. Manuela Kochowa
  telefon: 035796 946-16, e-mail: manuela.koch[at]am-klosterwasser.de

Nadawki:

 1. stawnistwo
 2. wopisma
 3. zastup Wupokazy a přizjewjenja

Formulary

Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

 1. informacije k wustajenju wopisma
 2. informacije k stawniskemu zmandźelenju
 3. połnomóc k přizjewjenju stawniskeho zmandźelenja

Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosće za twarske naležnosće

  1. Hubertus Ryćer (gmejna Ralbicy-Róžant)
   telefon: 035796 946-10, e-mail: hubertus.rietscher[at]am-klosterwasser.de
  2. Tomaš Čornak (gmejna Njebjelčicy a kataster štomow)
   telefon: 035796 946-12, e-mail: thomas.zschornak[at]am-klosterwasser.de
  3. Markus Kreuz (gmejna Pančicy-Kukow a Chrósćicy)
   telefon: 035796 94-176, e-mail: markus.kreuz[at]am-klosterwasser.de
  4. Franz Brußk (gmejna Worklecy)
   telefon: 035796 946-11, e-mail: franz.brussk[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. přewjedźenje a wuhódnoćenje wupisanjow
  2. wobdźěłanje twarskich próstwow, wobdźělenje na twarskich zhromadźiznach, hladanje twarskich předewzaćow, pomnikoškit
  3. wobdźěłanje spěchowanskich naležnosćow, zapodaće spěchowanskich srědkow
  4. medijowe a wobchadne naležnosće

  Zamołwitosć za twarsku koordinaciju

  1. Uta Ričlowa
   telefon: 035796 946-11, e-mail: ute.rietschel[at]am-klosterwasser.de
  2. Blanka Šnablowa
   telefon: 035796 946-17, e-mail: blanka.schnabel[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. poradźowanje w twarskich naležnosćach
  2. wobstaranja za wšitke sobustawske gmejny
  3. wobdźěłanje spěchowanskich naležnosćow
  4. wjedźenje katastera dróhow, medijowe naležnosće, pomnikoškit
  5. ležownostne naležnosće, wobhospodarjenje zarjadniskeho twarjenja

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Plan wužiwanja ležownosćow

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  1. Manuela Kochowa
   telefon: 035796 946-16, e-mail: manuela.koch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. přemysłowe naležnosće
  2. zastup Stawnistwo
  3. zastup Wupokazy a přizjewjenj

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. próstwa na přechodnu dowolnosć wjedźenja hosćenca
  2. próstwa na stajenje nachwilnych twarow

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  1. Měrko Domaška
   telefon: 035796 946-19, e-mail: mirko.domaschke[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. dźěłoškit a wohnjoškit
  2. wupokazanje wobjězdkow
  3. policajske naležnosće, škit před powodźenjemi/hotowostwa słužba a ciwilny škit
  4. hońtwjerske naležnosće
  5. młodźina, sport, kultura
  6. Kfz-naležnosće gmejnow
  7. statistika a wólby
  8. namakane wěcy a zwěrjata

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Policajske wustawki

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. próstwa na wuwzaćnu dowolnosć po § 2 Abs. 1 a 2 policajskich wustawkow Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe"
  2. próstwa na wotpalenje wohnjostroja
  3. próstwa plakatěrowanja z priłohu
  4. próstwa na postajenje wobchadneho prawa

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Nawodnistwo

  1. Mona Glawšowa
   telefon: 035796 946-28, e-mail: mona.glausch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. nawodnistwo wotrjada a druhe nadawki
  2. hospodarske naležnosće zarjadniskeho zwjazka a gmejnow Pančicy-Kukow a Worklecy

  Zamołwitosće za komornistwo

  1. Franciska Czapikowa
   telefon: 035796 946-24, e-mail: franziska.czapik[at]am-klosterwasser.de
  2. Andreja Lukašowa
   telefon: 035796 946-22, e-mail: andrea.lukasch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. dawki a popłatki
  2. hospodarske naležnosće gmejnow

  Zamołwitosće za kasu

  1. Diana Petasch
   telefon: 035796 946-25, e-mail: diana.petasch[at]am-klosterwasser.de
  2. Bernadet Kowarjowa
   telefon: 035796 946-26, e-mail: bernadett.kowar[at]am-klosterwasser.de
  3. Simona Pjetašowa
   telefon: 035796 946-30, e-mail: simone.petasch[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. dawki a wukonjenje
  2. kasowe naležnosće gmejnow a zarjadniskeho zwjazka

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Wustawki wo zběranju zarjadniskich kóštow

  Formulary

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Formulary" k dispoziciji:

  1. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Chrósćicy
  2. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Njebjelčicy
  3. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Pančicy-Kukow
  4. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Ralbicy-Róžant
  5. połnomóc ke kasěrowanju - gmejna Worklecy
  6. přizjewjenje psa
  7. wotzjewjenje psa

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć za personal

  1. Gabriela Mikelowa
   telefon: 035796 946-31, e-mail: gabriela.mickel[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. mzda a personalne naležnosće
  2. hladanje hard- a software
  3. wjedźenje zapisow za inventar
  4. kreditowe naležnosće
  5. ABM a ciwilna słužba

  Zamołwitosć za socialne naležnosće

  1. Borbora Krawžina
   telefon: 035796 946-23, e-mail: barbara.krause[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. pěstowarnje
  2. socialne naležnosće a bydlenski pjenjez
  3. wobhospodarjenje komunalnych bydlenjow a bydlenske spěchowanje

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosće

  1. Kathrin Młynkowa (gmejna Chrósćicy)
   telefon: 035796 96210, e-mail: gemeinde[at]crostwitz.de
  2. Uta Ričlowa (gmejna Njebjelčicy)
   telefon: 03578 301006, e-mail: gemeinde[at]nebelschuetz.de
  3. Roswitha Kubašowa (gmejna Pančicy-Kukow)
   telefon: 035796 94175, e-mail: gemeinde[at]panschwitz-kuckau.de
  4. Petra Kmjećowa (gmejna Ralbicy-Róžant)
   telefon: 035796 96832, e-mail: gemeinde[at]ralbitz-rosenthal.de
  5. Borbora Krawžina (gmejna Worklecy)
   telefon: 035796 96342, e-mail: gemeinde[at]raeckelwitz.de

  Nadawki:

  1. přiwzaće wobydlerskich naležnosćow
  2. organizatoriske dźěła w nadawku wjesnjanostow
  3. protokolne wjednistwo za gmejnu
  4. pisanske dźěła w nadawku wjesnjanostow

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža

  Zamołwitosć

  1. Eduard Luhmann
   telefon: 035796 946-15, e-mail: friedensrichter[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. wohroženje, skřiwdźenja, kaženje domjaceho měra, zwady ze susodom
  2. zranjenje ćěła, wobškodźenje wěcow, zranjenje wosobinskeje česće
  3. zwady wo zamóženskoprawniskich žadanjach (na přikład: płaćenske žadanja)

  Formulay

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  Rěčne hodźiny: kóždy 2. štwórtk w měsacu, wot 16:00 do 17:30 hodź.

  (hlej pokiw w nowinje "Mitteilungsblatt")

  Předsyda

  1. Měrko Domaška
   telefon: 035796 946-19, e-mail: mirko.domaschke[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. nutřkowna organizacija zarjadnistwa, wjednistwo hłowneho zarjada a šulske naležnosće
  2. twarske wjednistwowe planowanje a wotkrywanske prawo
  3. prawniske naležnosće, dróhotwarske přinoškowe prawo a wustawkowe prawo za gmejny a zwjazk,
  4. přihotowanje a wobdźělenje na zhromadźiznach gmejnskich radow a wobzamkowacych wuběrkow
  5. zawěsćenja a archiwěrowanje

  Sekretariat

  1. Regina Knopowa
   telefon: 035796 946-20, e-mail: regina.knopp[at]am-klosterwasser.de

  Nadawki:

  1. wjedźenje aktoweho plana, hladanje archiwa, póštowy za- a wuchod
  2. koordinacija terminow, zjawnostne dźěło
  3. organizatoriske nadawki a telefonowa słužba
  4. protokolne wjednistwo a pisanske dźěła za zarjadniski zwjazk
  5. wudźěłanje zhromadźiznowych podłožkow za zarjadniski zwjazk a za gmejny

  Wustawki a postajenja

  Slědowace dokumenty steja jako download pod registrom "Wustawki a postajenja" k dispoziciji:

  1. Zarjadniske wustawki

  Formulary

  wokomiknje žane njepředleža

  Publikacije a pokiwy

  wokomiknje žane njepředleža